top of page

Mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjelden (IN-ordning) – en fleksibel finansieringsmodell

I Denja Hage det lagt opp til en fordeling hvor den totale ­kjøpe­summen er fordelt 40% innskudd (som kjøper må ­finansiere med egenkapital/eget lån) og 60% andel fellesgjeld (ferdig ­finansiert av borettslaget).

 

Fellesgjelden vil være avdragsfri i 20 år fra innflytting, og skal ­deretter nedbetales over 25 år. Fellesgjelden betjenes ved månedlig ­innbetaling av felleskostnader.

 

Det vil etter innflytting være mulig å helt eller delvis ­nedbetale sin ­andel fellesgjeld og med det også redusere de månedlige felles­kostnadene. Dersom hele fellesgjelden nedbetales vil felles­kostnadene kun være driftskostnadene i borettslaget, altså: kommunale avgifter, TV/internett, bygningsforsikring, all drift og vedlikehold osv.

 

Denne finansieringsmodellen med mulighet for individuell nedbetaling skaper en svært god og ­fleksibel finansieringsmulighet for kjøperne hvor de i stor grad kan tilpasse størrelsen på de ­månedlige felleskostnadene til egen økonomi. For mange kan det være ønskelig å ­nedbetale noe av felles­gjelden når eneboligen er solgt dersom man sitter igjen med mer egenkapital enn til innskuddet.

2914-02-FGE_i-02_3floor_A_H0303_living_R01.jpg

Noen konkrete talleksempler:

Dersom man betaler ned kr 1.000.000,- på sin andel fellesgjeld vil de månedlige felleskostnadene reduseres med kr 2.792,-

 

Dersom man betaler ned kr 1.500.000,- på sin andel fellesgjeld vil de månedlige felleskostnadene reduseres med kr 4.187,-

Regneeksempel basert på en av boligene i prosjektet:

Leilighet C-H0203 har en totalpris på kr 4.606.132,-. Dette er fordelt med innskudd kr 1.840.000,- og andel fellesgjeld kr 2.760.000,-

 

1. Dersom man beholder denne fordelingen vil felleskostnadene de første 20 årene være kr 11.519,- pr. mnd.

2. Dersom man betaler ned kr 1.000.000,- på andel fellesgjeld vil de månedlige felleskostnadene reduseres til kr 8.727,-

3. Dersom man betaler ned kr 1.500.000 på andel fellesgjeld vil de månedlige felleskostnadene reduseres til kr 7.332,-

4. Dersom hele fellesgjelden innfris vil de månedlige felleskostnadene reduseres til kr 3.814,-

Eksemplene over er basert på dagens lånerente: 3,35%. Ved eksempel 1-4 over vil de månedlige felleskostnadene etter avdragsfri periode (20 år) øke med: 1: kr 6.024,-, 2: kr 3.841,- 3: kr 2.750,- 4: kr 0,- Driftskostnadene er stipulert etter gjeldende prisnivå i 2022.

bottom of page